Funkce Visual FoxPro

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI >

Funkce Visual FoxPro

viz také

Funkce integrované do jazyka MS Visual FoxPro.

 

Funkce s větší použitelností v systému Bakaláři

 

$

AllTrim()

AT()

ATC()

Between()

CtoD()

Date()

DtoC()

DtoS()

Empty()

IIF()

InList()

Int()

Left()

LEN()

Lower()

LTrim()

MAX()

Min()

MOD()

Occurs()

Replicate()

Right()

Round()

Space()

STR()

Strtran()

Stuff()

SubStr()

Trim()

Upper()

VAL()


 

Funkce s menší použitelností v systému Bakaláři

 

Abs()

Acos()

Asc()

Asin()

Atan()

AtcLine()

AtLine()

Atn2()

Cdow()

Ceiling()

CMonth()

Cos()

Day()

Dmy()

Dow()

DtoR()

Evaluate()

Exp()

Floor()

GoMonth()

Chr()

ChrTran()

IsAlpha()

IsDigit()

IsLower()

IsUpper()

Like()

Log()

Log10()

Mdy()

MemLines()

Mline()

Month()

PadC()

Padr()

Proper()

RAT()

RatLine()

Reccount()

Recno()

RtoD()

RTrim()

Sign()

Sin()

Sqrt()

Tan()

Time()

Transform()

Year() 

Viz také:

Stručný popis jazyka FoxPro