RTRIM()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

RTRIM()

viz také

RTRIM(expC)

popis:

Funkce RTRIM() vrací znakový řetězec, který vznikne ze zadaného řetězce odstraněním koncových mezer.  Funkce RTRIM() je shodná s funkcí TRIM().

Viz také:

ALLTRIM()

LTRIM()

TRIM()