SIGN()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

SIGN()

viz také

SIGN(expN)

popis:

Funkce SIGN() vrací hodnotu 1, -1 nebo 0 podle toho, zda je zadaný numerický výraz kladný, záporný nebo nulový.

Viz také:

ABS()