ABS()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

ABS()

viz také

ABS(expN)

popis:

Vrací absolutní hodnotu numerického výrazu.

Viz také:

INT()

ROUND()

SIGN()