$

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

$

viz také

expC1 $ expC2

popis:

Určuje, zda je výraz expC1 obsažen ve výrazu expC2.

Vrací logickou hodnotu. Tato funkce respektuje rozdíl mezi malými a velkými písmeny.

Viz také:

AT()

ATC()