ATC()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

ATC()

viz také

ATC(expC1, expC2 [, expN])

parametry:

expC1 - hledaný řetězec

expC2 - řetězec, v němž je expC1 vyhledáván

expN - kolikátý výskyt hledat

popis:

Vrací počáteční pozici (zleva) prvního výskytu znakového výrazu nebo údaje memo v jiném znakovém výrazu nebo údaji memo, přičemž nerozlišuje malá a velká písmena.

Funkce ATC() hledá první výskyt prvního znakového výrazu v druhém znakovém výrazu, bez ohledu na rozdíl mezi malými a velkými písmeny v kterémkoliv z výrazů.  Mají-li být malá a velká písmena rozlišována, je nutno použít funkci AT().

Funkce vrací jako celočíselnou hodnotu polohu, kde byl výraz nalezen.  Nebyl-li výraz nalezen, je vrácena 0.

Je-li zadán výraz expN, určuje, kolikátý výskyt expC1 v expC2 se hledá (hledá se expN-tý výskyt).  Funkce ATC() hledá implicitně první výskyt výrazu expC1 (expN = 1).  Zadání výrazu expN umožňuje hledání dalších výskytů expC1 v expC2.

Viz také:

AT()

ATCLINE()

LEFT()

RAT()

RIGHT()

SUBSTR()