RAT()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

RAT()

viz také

RAT(expC1, expC2 [, expN])

parametry:

expC1 - hledaný řetězec

expC2 - řetězec, v němž je expC1 vyhledáván

expN - kolikátý výskyt hledat

popis:

Funkce RAT() (reverzní AT()) prohledává řetězec expC2, počínaje posledním znakem, a hledá v něm řetězec expC1. Vrátí pozici, na které byl hledaný řetězec nalezen.  Nebyl-li řetězec nalezen, vrátí hodnotu 0. Funkce RAT() rozlišuje při hledání malá a velká písmena.

Při zadání výrazu expN se vyhledává expN-tý výskyt výrazu expC1 ve výrazu expC2.  Implicitní hodnota je 1.  Jestliže v řetězci expC2 není zadaný počet výskytů expC1, vrátí se hodnota 0.

Viz také:

AT()

LEFT()

OCCURS()

RATLINE()

RIGHT()

SUBSTR()