RIGHT()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

RIGHT()

viz také

RIGHT(expC, expN)

parametry:

expC - znakový výraz, z jehož pravé strany funkce RIGHT() vrací znaky.

expN - počet znaků, které se mají vrátit.

popis:

Funkce RIGHT() vrací určený počet znaků z pravé strany zadaného znakového výrazu.

Je-li hodnota výrazu expN větší, než je délka výrazu expC, vrátí funkce celý znakový řetězec. Je-li hodnota výrazu expN záporná nebo rovna nule, vrátí funkce prázdný řetězec.

příklady:

RIGHT(DATUM_NAR,4) - vrací rok z data narození

Viz také:

AT()

LEFT()

LTRIM()

RAT()

RTRIM()

SUBSTR()

TRIM()