REPLICATE()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

REPLICATE()

viz také

REPLICATE(expC, expN)

parametry:

expC - znakový výraz, jehož opakováním vznikne výsledný řetězec.

expN - počet opakování výrazu expC ve výsledném řetězci.

popis:

Funkce REPLICATE() vrací znakový řetězec, vzniklý určeným počtem opakování jiného řetězce.

příklady:

REPLICATE(CHR(196),LEN(TRIM(PRIJMENI)+[  ]+trim(JMENO))) - vrací v řetězci tolik znaků podtržení, jako je délka příjmení a jména s jednou mezerou.

Viz také:

SPACE()