AT()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

AT()

viz také

AT(expC1, expC2 [, expN])

parametry:

expC1 - hledaný řetězec

expC2 - řetězec, v němž je expC1 vyhledáván

expN - kolikátý výskyt hledat

popis:

Vrací počáteční pozici (zleva) prvního výskytu znakového výrazu nebo údaje memo v jiném znakovém výrazu nebo údaji memo. Vrací numerickou hodnotu.

Funkce AT() hledá první výskyt prvního znakového výrazu v druhém znakovém výrazu.  Funkce vrací jako celočíselnou hodnotu polohu, kde byl výraz nalezen.  Nebyl-li výraz nalezen, je vrácena 0.

Funkce AT() respektuje při hledání rozdíl mezi malými a velkými písmeny.  Nemají-li být malá a velká písmena rozlišována, je nutno použít funkci ATC().

Je-li zadán výraz expN, určuje, kolikátý výskyt expC1expC2 se hledá (hledá se expN-tý výskyt).  Funkce AT() hledá implicitně první výskyt výrazu expC1 (expN = 1).  Zadání výrazu expN umožňuje hledání dalších výskytů expC1expC2.

příklady

AT([N],AKTUALNI([ZNAM])>0 - vrací, zda byl žák neklasifikován v aktuálním pololetí

AT([Ohrazenická],BYDLISTE)>0 - vrací, zda žák bydlí v ulici Ohrazenická

Viz také:

ATC()

ATLINE()

LEFT()

RAT()

RIGHT()

SUBSTR()