ASIN()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

ASIN()

viz také

ASIN(expN)

popis:

Tato trigonometrická funkce vrací arkus sinus numerického výrazu expN.

Hodnota expN musí být v rozsahu +1 až -1.  Výsledek je v radiánech v rozsahu -1,57079 až 1,57079.

K převodu výsledného úhlu na stupně lze použít funkci RTOD().

Viz také:

RTOD()

SIN()