RTOD()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

RTOD()

viz také

RTOD(expN)

popis:

Funkce RTOD() převádí úhel v radiánech na stupně.  Funkce RTOD() je užitečná při práci s trigonometrickými funkcemi, například COS(), SIN(), TAN() atd.  Stupně na radiány převádí funkce DTOR().

Viz také:

COS()

DTOR()

SIN()

TAN()