SIN()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

SIN()

viz také

SIN(expN)

popis:

Tato trigonometrická funkce vrací sinus úhlu daného numerickým výrazem. Funkce SIN() vrátí sinus úhlu zadaného výrazem expN.  Numerický výraz, může mít libovolnou hodnotu a hodnota vrácená funkcí SIN() je v rozsahu -1 až 1. Výraz expN je úhel vyjádřený v radiánech.

Viz také:

ACOS()

ASIN()

COS()

DTOR()

RTOD()