ACOS()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

ACOS()

viz také

ACOS(expN)

popis:

Tato trigonometrická funkce vrací arkus kosinus numerického výrazu v radiánech.

Hodnota expN musí být v rozsahu od -1 do +1.  Vrácená hodnota úhlu je v rozsahu od 0 do 3,141592.

Hodnotu úhlu vrácenou funkcí ACOS() lze převést z radiánů na stupně funkcí RTOD().

Viz také:

ASIN()

ATAN()

ATN2()

COS()

DTOR()

RTOD()

SIN()

TAN()