ATAN()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

ATAN()

viz také

ATAN(expN)

popis:

Tato trigonometrická funkce vrací arkus tangens zadaného numerického výrazu.  Výsledek je v radiánech, v rozmezí -1.57079 až 1.57079.  Hodnota výrazu expN může být libovolná.

Funkcí RTOD() ji lze převést na stupně.

Viz také:

ATN2()

RTOD()

TAN()