ATN2()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

ATN2()

viz také

ATN2(expN1, expN2)

popis:

Tato trigonometrická funkce vrací arkus tangens úhlu pro všechny čtyři kvadranty.  Na rozdíl od funkce ATAN(), která vypočte úhel z hodnoty tangenty, funkce ATN2 vypočte úhel ze souřadnic x a y.

Výraz expN1 je hodnota souřadnice x, výraz <expN2) je hodnota souřadnice y.  Hodnota podílu expN1/expN2 musí být v rozsahu -3,14159 až +3,14159. Výsledek funkce ATN2() může být převeden na stupně funkcí RTOD().

Viz také:

ATAN()

DTOR()

RTOD()

TAN()