BETWEEN()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

BETWEEN()

viz také

BETWEEN(expr1, expr2, expr3)

popis:

Určí, zda hodnota daného výrazu leží mezi hodnotami dvou jiných výrazů stejného typu.

Funkce vrací hodnotu .T., je-li hodnota výrazu expr1 větší nebo rovna hodnotě výrazu expr2 a menší nebo rovna hodnotě výrazu expr3. V opačném případě vrací funkce hodnotu .F.., expr1, expr2,expr3 mohou být jak numerického, tak i znakového typu či datum.

příklady

BETWEEN(AKTUALNI([PRUMER],1,1.5)) vrací .T. u žáků s průměrným prospěchem mezi 1 a 1.5

BETWEEN(AKTUALNI([PROSP],1,2)) vrací .T. u žáků s vyznamenáním a těch, kteří prospěli.

Viz také:

MAX()

MIN()