ROUND()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

ROUND()

viz také

ROUND(expN1, expN2)

parametry:

expN1 - zaokrouhlovaný numerický výraz.

expN2 - počet desetinných míst výsledku.

popis:

Funkce ROUND() vrací numerický výraz zaokrouhlený na určený počet desetinných míst. Číslo vrácené funkcí ROUND() má stejný počet desetinných míst jako expN2. Pokud je výraz expN2 záporný, je výsledkem celé číslo zaokrouhlené tak, aby obsahovalo expN2 koncových nul.  Například je-li hodnota výrazu expN2 -2, je výsledek zaokrohlen na celé stovky.

Viz také:

Ceiling()

Floor()

INT()