FLOOR()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

FLOOR()

viz také

FLOOR(expN)

popis:

Funkce FLOOR() vrací nejbližší celé číslo, které je menší nebo rovno hodnotě numerického výrazu.

příklady:

FLOOR(2.982) vrací 2

FLOOR(-1.126) vrací -2

Viz také:

CEILING()

INT()

ROUND()