CEILING()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

CEILING()

viz také

CEILING(expN)

popis:

Funkce CEILING() vrací nejbližší celé číslo větší nebo rovné hodnotě zadaného numerického výrazu.  Funkce zaokrouhluje všechna kladná čísla s desetinnou částí na nejbližší vyšší celé číslo.

příklady:

CEILING(2.12) vrací 3

CEILING(-1.86) vrací -1

Viz také:

FLOOR()

INT()

ROUND()