INT()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

INT()

viz také

INT(expN)

popis:

Funkce INT() vyhodnocuje numerický výraz a vrací celočíselnou část hodnoty tohoto výrazu.

příklady:

INT(1.25) vrací 1

INT(-1.55) vrací -1

Viz také:

CEILING()

FLOOR()

ROUND()