IsAlpha()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

IsAlpha()

viz také

ISALPHA(expC)

popis:

Funkce ISALPHA() vrací hodnotu .T., jestliže prvním znakem výrazu je některý ze znaků a-ž nebo A-Ž, a hodnotu .F., jestliže výraz začíná jiným znakem. Všechny další znaky výrazu funkce ignoruje.

Viz také:

IsLower()

IsUpper()

OnlyAlpha()Lower()

Upper()