IsLower()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

IsLower()

viz také

IsLower(expC)

popis:

Je-li prvním znakem výrazu malé písmeno, vrací funkce ISLOWER() hodnotu .T., v opačném případě vrací hodnotu .F.. Všechny další znaky výrazu expC funkce ignoruje.

Viz také:

IsAlpha()

IsUpper()

Lower()

Upper()