UPPER()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

UPPER()

viz také

UPPER(expC)

popis:

Funkce UPPER() vrací znakový výraz, ve kterém jsou všechna písmena převedena na velká.  Všechna malá písmena (a - ž) ze zadaného výrazu se změní na velká (A -Ž), ostatní znaky zůstanou beze změny.

příklady:

UPPER(PRIJMENI)

Viz také:

ISLOWER()

ISUPPER()

LOWER()