VAL()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

VAL()

viz také

VAL(expC)

popis:

Funkce VAL() vrací numerický výraz odpovídající hodnotě čísla ve znakovém výrazu.  Funkce VAL() prochází číslo ve znakovém výrazu zleva doprava, dokud nenalezne nečíselný znak (počáteční mezery se ignorují).  Pokud první znak výrazu není číselný, vrací funkce VAL() nulu.

Viz také:

STR()