STR()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

STR()

viz také

STR(expN1 [, expN2        [, expN3]])

parametry:

expN1 - numerický výraz, který se má funkcí STR() převést

expN2 - délka znakového řetězce, který vrací funkce STR(). Do této délky se započítává i desetinná čárka a číslice na desetinných místech.

expN3 -  počet desetinných míst ve výsledném řetězci

popis:

Funkce STR() převádí numerický výraz na znakový řetězec. Je-li zadána větší délka řetězce, než je počet číslic vlevo od desetinné čárky, doplní se znakový řetězec zleva mezerami.  Je-li zadaná délka menší než počet číslic vlevo od desetinné čárky, vrátí funkce STR() řetězec hvězdiček, který indikuje numerické přetečení. Je-li zadáno méně desetinných míst, než jich je v numerickém výrazu expN1, přebytečné číslice se oddělí.

Viz také:

STRBAK()

VAL()