STRTRAN()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

STRTRAN()

viz také

STRTRAN(expC1, expC2, expC3)

parametry:

expC1 - znakový výraz nebo údaj memo, který se prohledává.

expC2 - nahrazovaný výraz

expC3 - nahrazuje expC2

popis:

Tato funkce hledá ve znakovém výrazu výskyt jiného znakového výrazu a nalezený znakový výraz nahradí třetím znakovým výrazem.  Vrací takto vytvořený znakový řetězec.

Funkce vyhledává znakový výraz expC2 ve výrazu expC1. Přitom je respektován rozdíl mezi malými a velkými písmeny.Každý výskyt expC2 nahradí expC3. Není-li výraz expC3 zadán, nahradí se výraz expC2 prázdným řetězcem (tj. odstraní se).

příklady:

STRTRAN([Čj,Aj,M,F,Ch,Bi],[,],[ ]) vrací  “Čj  Aj  M  F  Ch  Bi”

STRTRAN(STR(expN,4),[  ],[0]) převede expN na řetězec délky 4, mezery zleva nahradí nulami, např. 0001, 0068, 0256, vhodné pro řazení dle znakového výrazu

Viz také:

STRTRANB()

STUFF()