STUFF()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

STUFF()

viz také

STUFF(expC1, expN1, expN2, expC2)

parametry:

expC1 - znakový výraz, ve kterém se provádí náhrada

expN1 - numerický výraz expN1 udává pozici ve výrazu expC1, kde začne nahrazování.

expN2 - počet znaků, které se mají nahradit

expC2 - znakový výraz, kterým se bude nahrazovat

popis:

Funkce STUFF() vrátí znakový řetězec vytvořený tak, že zadaný počet znaků znakového výrazu je nahrazen jiným znakovým výrazem.

Je-li výraz expN2 roven 0, nahrazující řetězec expC2 se do řetězce expC1 vloží.

Je-li výraz expC2 prázdný řetězec, odstraní se z řetězce expC1 počet znaků zadaný výrazem expN2.

příklady:

STUFF(TRIDA,3,1,[ ]) - nahradí tečku ve zkratce třídy mezerou.

Viz také:

LEFT()

PADC()

PADR()

RIGHT()

STRTRAN()

SUBSTR()