PADC()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

PADC()

viz také

PADC(expr, expN [, expC])

parametry:

expr - může být numerický, znakový nebo typu datum.

expN - určuje, jakou délku má mít po doplnění výraz expr.

expC - expr se doplní na zadanou délku potřebným počtem výrazů expC.  Není-li výraz expC zadán, doplní se výraz expr mezerami

popis:

Funkce vrací znakový řetězec, vzniklý z jiného řetězce doplněním znaků na určitou délku. Funkce PADC() doplňuje výraz z obou stran.

Viz také:

ALLTRIM()

LEFT()

LTRIM()

RIGHT()

STUFF()

TRIM()