LTRIM()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

LTRIM()

viz také

LTRIM(expC)

popis:

Funkce LTRIM() vrátí zadaný znakový řetězec zbavený počátečních mezer.  Tato funkce je zvlášť vhodná pro odstranění počátečních mezer z řetězce vráceného funkcí STR() při převodu numerické hodnoty na řetězec.

Viz také:

ALLTRIM()

LEFT()

RIGHT()

RTRIM()

SUBSTR()

TRIM()