LOWER()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

LOWER()

viz také

LOWER(expC)

popis:

Funkce LOWER() převede všechna velká písmena (A - Ž) v zadaném znakovém výrazu na malá (a - ž).  Ostatní znaky zůstávají nezměněny.

příklady:

LEFT(PRIJMENI,1)+LOWER(SUBSTR(PRIJMENI,2)) - vrací stejnou hodnotu jako PROPER(PRIJMENI) - příjmení převede na malá písmena, první znak ponechává.

Viz také:

IsAlpha()

IsLower()

IsUpper()

Proper()

Upper()