IsUpper()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

IsUpper()

viz také

IsUpper(expC)

popis:

Je-li prvním znakem výrazu velké písmeno, vrací funkce ISUPPER() hodnotu .T., v opačném případě vrací hodnotu .F.. Všechny další znaky výrazu expC funkce ignoruje.

Viz také:

IsAlpha()

IsLower()

Lower()

Upper()