LEFT()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

LEFT()

viz také

LEFT(expC, expN)

parametry:

expC - znakový výraz, ze kterého se vybírají znaky

expN - počet znaků, které se mají ze znakového výrazu vrátit

popis:

Funkce LEFT() vrátí znaky ze znakového výrazu od prvního znaku zleva po zadaný počet znaků.

Je-li hodnota parametru expN větší než délka výrazu expC, vrátí funkce celý tento výraz.  Je-li hodnota parametru expN záporná nebo rovna nule, vrátí se prázdný řetězec.

příklady:

LEFT(BYDLISTE,AT([ ],BYDLISTE)-1) - vrací z bydliště první znaky zleva až do nalezení první mezery

LEFT(expC,expN) vrací stejnou hodnotu jako SUBSTR(expC,1,expN)

Viz také:

AT()

LTRIM()

RIGHT()

RTRIM()

SUBSTR()