LEN()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

LEN()

viz také

LEN(expC)

popis:

Funkce LEN() vrací délku znakového výrazu expC.

příklady:

REPLICATE(CHR(196),LEN(TRIM(PRIJMENI)+[  ]+trim(JMENO))) - vrací v řetězci tolik znaků podtržení, jako je délka příjmení a jména s jednou mezerou.

Viz také:

EMPTY()