LIKE()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

LIKE()

viz také

LIKE(expC1, expC2)

popis:

Funkce LIKE() vrací logickou hodnotu, která udává, zda znakovému výrazu expC1 vyhovuje nebo nevyhovuje druhý znakový výraz expC2.  Jestliže výraz expC2 výrazu expC1 vyhovuje, funkce LIKE() vrátí logickou hodnotu .T.; v opačném případě vrátí logickou hodnotu .F..

Parametr expC1 je znakový výraz, který může obsahovat znaky pro hromadné označování ? a *.  Otazník zastupuje jakýkoliv jednotlivý znak výrazu expC2 a hvězdička zastupuje libovolný počet jakýchkoliv znaků.  Znaky pro hromadné označování se mohou ve výrazu expC1 libovolně kombinovat.

Viz také:

$

AT()

ATC()

OCCURS()

RAT()