EMPTY(), EMPTYNULL()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

EMPTY(), EMPTYNULL()

viz také

EMPTY(expr), EMPTYNULL(expr)

popis:

Funkce EMPTY() a EMPTYNULL() vrátí logickou hodnotu .T., jestliže výraz expr je “prázdný”, v opačném případě vrátí hodnotu .F..

Výraz může být znakový, numerický, logický nebo typu datum, nebo to může být název údaje typu memo.

Funkce vrací TRUE pro expr:

znakový - prázdný řetězec nebo řetězec obsahující libovolnou kombinaci mezer, CR a LF

numerický - 0

datum - prázdný (tj. CTOD([]))

logický - hodnota .F.

memo -prázdný (neobsahuje žádná data)

 

Poznámka:  pokud jsou data Bakalářů uložena na SQL serveru, pak doporučujeme používat funkci EMPTYNULL()

Viz také:

LEN()