DTOS()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

DTOS()

viz také

DTOS(expD)

popis:

Ze zadaného výrazu typu datum vrací znakový řetězec, který obsahuje odpovídající datum ve formátu RRRRMMDD. Vrací znakovou hodnotu. Tato funkce je užitečná, pokud má být tabulka indexována podle údaje typu datum.  Funkce DTOS() má stejný účinek jako funkce DTOC() použitá s nepovinným parametrem 1.

příklady:

DTOS(EVID_OD)+PRIJMENI+JMENO je-li v položce EVID_OD uloženo datum příchodu žáka na školu, je uvedený výraz vhodný pro seřazení žáků dle data příchodu na školu. Žáci se stejným datem jsou seřazeni abecedně dle příjmení.

Viz také:

CTOD()

DTOC()