CTOD()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

CTOD()

viz také

CTOD(expC)

popis:

Funkce CTOD() převádí znakový výraz na výraz typu datum.

příklady:

CTOD(DATUM_NAR) převede položku datum narození, která je znaková, na datum (vhodné např. pro řazení vět)

YEAR(CTOD(DATUM_NAR))=1990 má stejný význam jako

RIGHT(DATUM_NAR,4)=[1990] - vrací .T. u žáků narozených v roce 1990.

Viz také:

DTOC()