SUBSTR()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

SUBSTR()

viz také

SUBSTR(expC, expN1 [, expN2])

parametry:

expC - znakový výraz, ze kterého se znaky vybírají

expN1 - pozice, od které se vybírá

expN2 - počet vybraných znaků

popis:

Tato funkce vrací zadaný počet znaků expN2 vybraných ze znakového výrazu expC, počínaje znakem na zadané pozici expN1. Není-li expN2 uvedeno, vrací funkce řetězec od pozice expN1 až do konce řetězce expC.

příklady:

SUBSTR(DATUM_NAR,4,2) vrací číslo měsíce z data narození

SUBSTR(TRIDA,2,1) vrací číslo ročníku ze zkratky třídy.

Viz také:

AT()

LEFT()

RIGHT()

STRTRAN()

STUFF()