LOG10()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

LOG10()

viz také

LOG10(expN)

popis:

Matematická funkce LOG10() vrací dekadický logaritmus numerického výrazu.  Základem logaritmu je 10.

Viz také:

EXP()

LOG()