SQRT()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

SQRT()

SQRT(expN)

popis:

Funkce SQRT() vrací druhou odmocninu z hodnoty expN.