IsDigit()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

IsDigit()

viz také

IsDigit(expC)

popis:

Funkce ISDIGIT() vrací logickou hodnotu v závislosti na tom, zda zadaný logický výraz začíná číslicí.  Je-li prvním znakem výrazu číslice (0 - 9), vrací funkce ISDIGIT() hodnotu .T., v opačném případě hodnotu .F.. Všechny další znaky výrazu expC funkce ISDIGIT() ignoruje.

Viz také:

IsAlpha()