CMONTH()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

CMONTH()

viz také

CMONTH(expD)

popis:

Funkce CMONTH() vrací jméno měsíce jako znakový řetězec.

Viz také:

DMY()

MDY()

MONTH()

CMESIC()