GOMONTH()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

GOMONTH()

viz také

GOMONTH(expD, expN)

parametry:

expD - počáteční datum

expN - počet měsíců od data expD

popis:

Funkce GOMONTH() vrací datum, které je o zadaný počet měsíců před určeným datem nebo po něm.

Je-li výraz expN kladný, vrací funkce GOMONTH() datum o expN měsíců po datu expD. Je-li výraz expN záporný, je vráceno datum o expN měsíců před datem expD.

Viz také:

CMONTH()