CHR()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

CHR()

viz také

CHR(expN)

popis:

Funkce CHR() vrací znak, jehož ASCII kód je roven hodnotě zadaného numerického výrazu.

Viz také:

ASC()