CHRTRAN()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

CHRTRAN()

CHRTRAN(expC1, expC2, expC3)

popis:

Nahrazuje znaky jednoho znakového výrazu, které odpovídají znakům druhého znakového výrazu, odpovídajícími znaky třetího znakového výrazu. Vrací znakovou hodnotu.

Tato funkce překládá znaky výrazu expC1, přičemž používá řetězce expC2 a expC3 jako překladové tabulky.

Je-li znak výrazu expC1 nalezen v expC2, nahradí se znakem výrazu expC3, který je na stejné pozici v expC3 jako nalezený znak v expC2.

Má-li výraz expC3 méně znaků než výraz expC2, přebývající znaky výrazu expC2 se v expC1 nahradí prázdným znakem. Má-li výraz expC3 více znaků než výraz expC2, přebytečné znaky se ignorují.

příklady:

CHRTRAN(PRIJMENI,[ěščřžýáíéúůĚŠČŘŽÝÁÍÉÚ],[escrzyaieuuESCRZYAIEU]) vrací příjmení bez interpunkce.