IIF()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

IIF()

viz také

IIF(expL, expr1, expr2)

popis:

Podle hodnoty logického výrazu vrací jeden ze dvou uvedených výrazů. Funkce IIF() vrací expr1 nebo expr2 v závislosti na hodnotě logického výrazu expL.  Funkce IIF() vyhodnotí logický výraz.  Pokud je pravdivý, vrátí funkce IIF() expr1.  V opačném případě vrátí expr2.

DOBRÁ RADA

Tuto funkci lze použít pro jednoduché podmíněné výrazy. Je zvlášť užitečná v sestavách a jmenovkách, kde umožňuje vázat obsah generované hodnoty na splnění určité podmínky.

příklady:

IIF(POHLAVI=[M],[Vašemu synovi],[Vaší dceři])+” byla udělena ......”

IIF(BYDLISTE=[Pardubice],[B],[A])+BYDL_MÍSTO()+PRIJMENI - výraz vhodný pro seřazení žáků dle bydliště. Nejprve budou uvedeni abecedně “přespolní” žáci.

Viz také:

CASE()