CASE()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

CASE()

viz také

CASE(exp,exp1,vyst1,exp2,vyst2,....,expX)

parametry:

exp - porovnávaná hodnota

exp1, vyst1 - dvojice - hodnota a k ní příslušný výstup

...

expX - výstupní hodnota pro frázi jinak

popis:

Jedná se o funkci větvení. Je-li vstupní hodnota exp rovna expJ, je výstupní hodnota funkce vystJ. Není-li exp rovno žádné z hodnot expJ (exp1,...), je výstupní hodnotou určena takto:

prázdný řetězec - je-li počet všech parametrů v závorce lichý

 

hodnota posledního parametru - je-li počet všech parametrů v závorce sudý.

příklad:

CASE(ZAMERENI,[Pr],[Prodavač],[Ko],[Kožešník],[Pd],[Prodavačka])

Viz také:

IIF()