Funkce systému Bakaláři

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI >

Funkce systému Bakaláři

Funkce využitelné výhradně v programu Bakaláři.

 

Funkce obecné

 

BkCalculate()

BkCommand()

BkMaxPoradi()

BkMline()

BkPoradi()


BkPoradiSkupin()

BSort()


BSortMemo()

Bydl_Misto()

Bydl_Ulice()

Bydl_Specif()

Bydl_ZUJ()

Case()

Cast_Textu()

CDatum()

CDen()

CestakSestave()

Cislovka()

CMesic()

CSort()

Czech_Sort()

First_recno()

Jmeno()

Kmenova()

Kraj()

Last_Recno()

Linearni()

M_Z()

Maximum()

Mensi()

Mincovka ()

Minimum()

MnozinaPredmetu()

GetMistnostZKodu( )

MnozinaTrid()

MnozinaUcitelu()


NahodneCislo()

Nazev_Skoly()

OdstranDiakrit()

Okres()

OnlyAlpha()

Operace()

Organizace()

OrizniCislo()

PageCount()

Posta()

PrekladDoJaz()

 

Prijmeni()

PrumerC()

 

PSC()

Radova()

Reditel()

ReplEmpty

ReplVyraz

Rimska()

Skola_Z_Reg()

Slovy()

StrBak()

StrTranB()

Svatek()

TTL()

TypeBak()

UniqueValue()

UpravMemo()

UTO()

Vek()

VMiste()

 

Funkce s omezeným použitím

 

Použitelné v modulu Evidence při práci s daty žáků.

 

Adresa()

Aktualni()

Bydl_trvi()

C_Ctenare()

Druh_Stud()

DruhHistZaka

DruhVych()

EuropassTxt()

Forma_Stud()

GenerujEvCislo()

GetIsic()

 

Historie()

HistoriePodrob()

 

HistZaka()

Jednotka()

Ma_Predmet()

Mistr()

Neabsolvoval()

Nazev_Pred()

Obor()

OborZUS

Odesel()

Opakoval()

OpravZk()

OpravZkChar()

PohybVeTride()

PohybZaka()

Postizen()

Puv_Pusob()

Rocnik()

RocnikTridy()

SkolniRok

StavVeTride

Stupen_Prosp()

StupenZUS()

Tridni()

TridniZast()

Vicelete()

VratDruhKl()

VratHistUdaj()

VratPredmety()

VratVyucujiciho()

VratZnamku()

Vych_Opa()

Vychovatel()

Vychovna()

Vzdel_Prog()

WebInfo()

ZakonZast()

ZakVeTride()

Zamestnanec()

Zmena_Prum()

Z_CisMatr()

Z_Matriky()

Z_Maturit()

 

Použitelné v modulu Evidence v editoru vysvědčení

 

Na_Vysved()

Naz_Vysved()

Znam_Vysved()

 

 

Použitelné v modulu Evidence v sestavách žáků s průběžnou klasifikací

 

Prub_Prumer()

Vaha()

Vypis_Vahy()

 

 

Použitelné při práci s daty zaměstnanců

 

Aprobace()

Aprob_zakl()

C_Ctenare()

Jednotka()

Ma_Aprobaci()

Prac_Zaraz()


PAMInfo()

SOVMistra()

Tridni()


TridyMistra()
 

Použitelné v sestavách v modulu Společné prostředí

 

Cykly()

TridyABCD()

UpravMemoH()

UpravMemoT()

UpravMemoV()

Uvaz_hodin()

Uvazek() 

Použitelné v modulu Knihovna
 

C_Ctenare()

Klice()

Na_Sklade()

Pujcenych()

Rezervovanych()

Vypujcovatel()

 

Použitelné v modulu Inventarizace
 

Odeps_cena()

OdpisSubs()

Vyhotovil()

Zodpovida()

Zust_cena()


 

Použitelné v modulu Přijímací zkoušky
 

Case_Sum()

Delka_Stud()

Druh_Stud()

Forma_Stud()

Linearni()

Mensi()

Obor()

OdkudHlasi()

PrijNaObor()

PZ_CISLO_J()

Puv_Pusob()

Vicelete()

Vysl_P_R()

ZakonZast()


 

Použitelné v modulu Evidence organizací
 

Jedn()

Jednotka()

Obs_Jedn()

vOrganizaci()