ZODPOVIDA()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

ZODPOVIDA()

ZODPOVIDA([cExp])

parametry:

cExp - obsahuje znakový výraz nebo znaky TPJ (titul+příjmení+jméno), JP (jméno+příjmení) apod.

popis:

Funkce vrací informace z relačně svázané tabulky zaměstnanců.

příklad:

ZODPOVIDA([trim(prijmeni)+[ ]+trim(jmeno)]) shodné jako ZODPOVIDA([PJ])

ZODPOVIDA([bydliste])